Jak funguje Dieselgas LPG


Jak funguje Dieselgas LPG ?

Na rozdíl od přestavby benzínových motorů na alternativní pohon LPG kde dochází při přepnutí z původního benzínového paliva na LPG – tedy 100% z jednoho druhu paliva na druhý, u systému Dieselgas je LPG pouze přidáváno do nasávaného vzduchu a motor stále pracuje na naftu. Přidávání LPG do směsi zpracovávané motorem má efekt v rychlejším zapálení směsi, jejím dokonalejším prohoření a tím účinějším využití energie paliva. Poměr mixování obou paliv je u každého motoru trochu jiný a jeho hodnota se výrazně mění v závislosti na okamžitém pracovním režimu motoru. Obecně lze však říci že průměrná hodnota poměru je 20% LPG a 80% nafty. Přidávaný plyn do směsi tedy nepůsobí pouze jako levnější náhrada původního paliva – nafty, ale zároveň také jako katalyzátor dokonalejšího hoření směsi.
Plyn je skladován v nádrži stejné jako u benzínových vozidel přestavěných na LPG, tedy zkapalněný v tlakové nádobě. V kapalné formě se trubkou dopraví do reduktoru/splynovače ve kterém dochází k snížení tlaku kapalného plynu expanzí a následné změně skupenství z kapaliny na plyn. Dále plynový systém pracuje s nízkotlakou plynnou fází LPG která jde z reduktoru přes filtr plynné fáze do 2ks plynových vstřikovačů zn. HANA H2000 které vefukují plyn na základě signálů z řídící jednotky plynu do sání motoru a to na sací stranu turbodmychadla pokud je jím motor vybaven. Řídící jednotka plynu pracuje na základě snímaných parametrů motoru.
Zásadní informace pro řídící jednotku plynu jsou:

  • otáčky motoru RPM
  • tlak v sacím potrubí motoru MAP
  • průtok(množství) nasávaného vzduchu MAF
  • poloha plynového pedálu TPS
  • teplota výfukových plynů EGT
  • tlak plynu na vstřikovačích
  • teplota reduktoru
  • teplota plynu