Diesel gas LPG pro nákladní vozidla


Systém duálního paliva  Diesel gas LPG pro nákladní vozidla

Vzhledem ke spotřebě nafty u těžkých nákladních automobilů jako jsou tahače kamionů, těžká nákladní vozidla apod. je výše úspory při provozu na naftu s přidáváním LPG velmi významná i při relativně nízké hodnotě počtu % objemu úspory. Při vysokém kilometrovém proběhu který tato vozidla mají – a musí mít aby byla rentabilní je i 10-ti % úspora nákladů na pohonné hmoty velmi zajímavé číslo. Když k tomu připojíme rychlost návratu investice do přestavby v řádu jednotek měsíců (při ujetí cca 10tis. km/měsíc), je tato alternativa mixování paliv velmi zajímavá.Diesel na plyn

Podle zkušeností z provozu lze s jistotou říci,  že úspora 10% je prakticky jistá u každého přestavěného vozidla. Je však mnoho vozidel která spoří 15 až 20% a reálné jsou i výsledky přesahující 20% úspory nákladů na pohonné hmoty při využití systému Solaris Diesel. Tyto výsledky jsou dány jak konkrétním typem vozidla, jeho technickým stavem, ale samozřejmě také způsobem a stylem jízdy. Jízda se systémem Dieselgas totiž vyžaduje poněkud jiný způsob než jízda pouze na diesel. Je to dáno výraznou změnou charakteristiky průběhu točivého momentu motoru a vůbec celkovým výkonovým průběhem motoru. Pokud řidič vycítí tyto změny a dokáže je využít, je možné dosáhnout opravdu vynikajících hodnot spotřeby paliva.

 

 

 

Solaris Diesel LPG a CNG úspora na PHM